Presidència

Comissió Comunicació

Presidenta

Pedro Urbina

Comissió Econòmica

Comissió de Festes

Vicepresidència

Encarni Gómez

Comissió Menjador

Vocal

Mercè Velasco

Comissió Menjador

Vocal

Montse Díaz

Comissió Econòmica

Comissió Tèxtil

Tresorera

Susana B.

Comissió de Festes

Aspectes Legals

Vocal

Please reload

© 2016 by Ampa Mestres Munguet - Cortes.